Varför banker inte kan kopiera bitcoin

Givet en nyligen publicerad rapport om Bitcoin från UBS (Union Bank of Switzerland) så har jag skrivit en artikel på den internationella delen om varför banker inte kan kopiera bitcoin. Den artikeln finns publicerad på engelska här:
http://www.datavetaren.se?p=why_banks_cannot_replicate_the_blockchain

Slutsatsen är att blockchain-mekanismen (som är bitcoins fundament) är oförenlig med en mänsklig kontrollerbar penningmängd.

Datavetaren