En kommentar till bitcoin i Vetenskapens Värld

Igår kväll fick vi se bitcoin i Vetenskapens Värld. Det är med blandade känslor som jag ser programmet. Kortfattat så kan man säga att det är imponerande av SVT att ta upp ämnet över huvudtaget, men det är också beklämmande att en bitcoin-okunnig ekonomijournalist (Peter Rawet) får uttala sig om det hela och avfärda det mesta som en ”kul grej” skapat av ”punkare”.

Det övergripande problemet var det tunna vetenskapliga innehållet. Inte på något sätt fick man en större förståelse för vad bitcoin är och/eller hur det fungerar. Det enda tittaren kunde tillgodogöra sig är att det består av ett nätverk av datorer, och att nätverket blivit så stort och centraliserats med kraftfulla datacenter till sin grad att det liknar ett oligopol som bankernas. Men det är fel, extremt vilseledande och ger ingen förståelse över huvudtaget hur det hela fungerar.

Att det skapas datorprogram och/eller datornätverk med olika ändamål och syften är i sig ingenting ovanligt. Vi har Skype för telefoni, Mindcraft som kollaborativt virtuellt lego, Facebook för sociala relationer, o.s.v. Men bitcoin är någonting annorlunda. Det är första gången i mänsklighetens historia vi har ett system vars datorprogram övervakar sig självt. Programmet är så skickligt konstruerat att inte ens upphovsmännen själva kan manipulera det. I någon mening så har man lyckats skapa det garanterat korruptionsfria datorprogrammet där ingen kan diktera villkoren, varken programmerare, hackers, företag eller stater.

Satoshi Nakamoto, pseudonymen på den person som kom på denna idé, tillhör bland de stora genierna. Verkshöjden till bitcoin-upptäckten, eller lösningen på ”General Byzantines” problem som det kallas inom datavetenskapen, är i paritet med de stora giganterna som Einsteins E=mc2 eller elektromagnetismen upptäckt. Vi kan inte veta varför Satoshi valt att förbli anonym, men om vi leker med tanken att det är en enstöring som inte gillar uppmärksamhet så kan man fullt förstå att denne vill undvika mediecirkusen som skulle bli följden av ett tillkännagivande.

Det brukar ofta pratas om att det skulle krävas en institution som skulle ”garantera” bitcoins säkerhet innan det kan accepteras av allmänheten. Jag kan inte begripa hur man kan resonera så, för då har man ju inte förstått någonting om den fantastiska uppfinning som bitcoin är. Hela poängen är att man lyckats skapa ett datorprogram som är resistent mot korruption och institutioner. Det går inte att utan vidare ändra programkoden (spelreglerna). Man kan givetvis försöka ändra spelreglerna, men samtliga deltagare i nätverket kommer då tillsammans att avgöra huruvida ändringen ska accepteras eller ej. Således har man ett system där istället för institutionell kontroll, har en decentraliserad direktdemokrati.

När pengar är inblandade är det extremt viktigt att saker och ting går rätt till. Det är precis av denna anledning som bitcoin växer. I den ”vanliga” världen (där Byzantines problem inte var löst) så fanns inget annat sätt än mänsklig inblandning. Läser man om bankernas historia så inser man att det var en lång resa innan vi fick de övervakningsmyndigheter och institutioner som ser till att banker håller sig till de spelregler som samhället och staten satt upp. Vi vet av erfarenhet att människor alltid fuskar då tillfälle ges. Bankerna tog sedan över rollen om ”vem som äger vad” under myndigheternas kontroll, men det var väldigt ofta som bankerna bröt mot detta kontrakt.

Först nu vänds denna pyramid upp och ned. Satoshi har medelst matematik och programmering lyckats skapa ett system där ”vem som äger vad” är kontrollerat av ett korruptionsfritt datorprogram. Detta program gör aldrig fel, och följer alltid spelreglerna. Det är detta som gör att ca 100000 finansiella transaktioner görs per dag utan att det någonsin blir fel. Programmet har varit i bruk i mer än 5 år och granskats av tusentals experter.

Givetvis är 100000 transaktioner ingenting jämfört med de 200 miljoner transaktioner som görs inom EU, men det är som att säga att Internet en gång i tiden bara kunde hantera en handfull telefonsamtal med dessutom väldigt dålig kvalitet. Jag kan garantera att bitcoin kommer att växa sig stort utan institutionell kontroll och en dag utmana det rådande finansiella systemet. Ett självreglerande datorprogram är mycket billigare att driva än att ha en massa anställda på en övervakningsmyndighet. Därmed kommer bitcoin-transaktionskostnaderna vara obefintliga i jämförelse.

Givet alla skandaler som varit kring bitcoin (konkursen av MtGox, hackningsattacker, diverse bedrägerier, m.m) så kan man kanske tro att det är svårt med förtroende. Men det är en missvisande bild; systemet Bitcoin i sig är helt vattentätt och robust. Det finns en utmärkt analogi: Sveriges Riksbank har uppgiften att framställa sedlar och mynt vilka bär sådana egenskaper att allmänheten kan ha förtroende för dem. Exempelvis ska det inte vara för lätt att förfalska sedlar, så att medborgare kan vara trygga med att ta emot sedlar som betalning för varor och tjänster utan att behöva tänka efter om sedeln är äkta.

Bitcoin är sin egen riksbank. Systemet är konstruerat så att alla digitala pengar aldrig kan förfalskas; falskmynteri blir en matematisk omöjlighet. Givetvis kan du råka ut för en stöld, men likt Sveriges Riksbank åligger det inte myndigheten att ersätta stulna sedlar; det är faktiskt medborgarens ansvar att skydda sina pengar säkert. Bitcoin är digitala pengar. I den verkliga världen så kan man skydda sina pengar genom att förvara dom på en bank, men i den digitala världen är det möjligt att skapa samma skalskydd utan en bank. Det finns tekniska lösningar som gör det möjligt att förvara sina pengar i säkra digitala plånböcker. Dessutom är det möjligt att ha säkerhetskopior av sina digitala pengar (!)

Slutligen så är bitcoin något mycket större än bara digitala pengar. Satoshi konstruerade också ett programmeringsspråk som är inbyggt i bitcoin-pengarna. Detta fick följden att pengarna är programmerbara, och att man kan skapa olika finansiella digitala kontrakt. Exempelvis är det möjligt att skapa digitala rabattkuponger (betalningsmedel som bara kan användas hos en specifik näringsidkare), aktiehandel, A och B-aktier, röstlängdshantering vid allmänna val, och mycket mer.

Man kan fråga sig om Satoshi jobbar på ett patentverk eller ej, men likt Einstein så blev han inte tagen på allvar förrän man förstod den verkshöjd han åstadkommit. Sakta med säkert så börjar det sjunka in att bitcoin är någonting riktigt stort, men likt Einstein så kommer det ta viss tid innan alla kan rabbla E=mc2. Den lilla krets som växer kring Satoshi förstår denna upptäckt. Därför är det väldigt synd när okunniga ekonomijournalister gör uttalanden om sådant de inte förstår. Peter Rawets försök att skapa ett löjets skimmer över bitcoin för tankarna till när Vatikanen skulle förklara för Galileo Galilei vad astronomi är.


Datavetaren