En kommentar till ledare i DI: Glöm bitcoin - nu tar storbankerna över

Det är synd att DI inte försöker höra den andra sidan innan man skriver en sådan ledare. Som journalist kan det vara bra att ibland studera båda sidorna och inte bara agera som megafon och därmed skapa storbankernas narrativ.

Det första som ska poängteras är att det tekniska kunnandet av blockchain finns främst hos bitcoin-programmerare; storbankerna har i dagsläget en extremt ytlig kunskap. Kanske skulle det vara på sin plats att fråga vad blockkedje-experterna har att säga om ”blockchain utan bitcoin”?

Faktum är att du inte kan separera dem åt. För att hålla nätverket säkert så måste man ha ett inneboende penningsystem med incitament till att säkra blockkedjan. För att blockkedjan inte ska kunna manipuleras av människor (som kan vara hackers!) så ska dessutom denna penningmängd vara algoritmiskt kontrollerad, dvs. inte skötas av en centralbank och dessutom vara fixerad på något sätt.

Det är sant att det finns andra sätt att sköta denna delegering, men sådana system kommer aldrig bli lika säkra som bitcoin. Bitcoin har nämligen den absolut starkaste säkerheten av alla blockkedjor, och så kommer det alltid att förbli. Denna säkerhetsnivå krävs för att blockkedjan ska kunna vara publikt tillgänglig, och det säger sig självt att en publik blockkedja som kan användas över hela världen har minst sagt vissa fördelar över ”privata blockkedjor”.

Om dessa privata blockkedjor ska säkras, så måste de på något sätt i slutändan ”ankras” i bitcoin-blockkedjan. Nästa heta trend inom bitcoin-branschen går under namnet ”sidechains”, dvs blockkedjor som inte är lika säkra, men som kan åka snålskjuts på bitcoin-blockkedjan genom att ankra in sig. Därmed kommer bitcoins blockkedja alltid att finnas kvar som en slags urmoderskedja, där storbankernas projekt hakas i.

Låt oss göra en analogi med Internet: ”Det är TCP/IP (tekniken bakom) som är innovationen; inte Internet i sig.” ”Vi som telebolag kan också använda TCP/IP!” Ungefär så låter det när ”vi” hör er. Grejen ni missar är nätverkseffekten. Bitcoins hashpower för blockkedjan är 500 miljoner Gigahash per sekund. Det är mer kraft än samtliga top-500 superdatorer i hela världen multiplicerat med 16200. Det finns inte en chans att storbanker kommer att kunna skapa samma säkerhetsnivå; det tåget har gått för längesedan.

Om vi går tillbaka till Internet-analogin. Det finns visst ett egenvärde att skapa VPNer, men alla VPNer använder Internet. Av samma anledning kommer alla dessa storbankers sidokedjor åka snålskjuts på bitcoin-blockkedjan, av säkerhetsskäl. Och visst vill väl banker vara säkra? Ingen bank vill ju skylta med att inte vara säker nog, eller hur?

Blockkedjan OCH bitcoin tillsammans skapar denna säkerhet. Tar du bort det ena så faller säkerheten. Därmed är bitcoin här för att stanna. Det kommer bli navet för alla finansiella transaktioner i hela världen, inklusive mellan banker.

Datavetaren


Ref: http://www.di.se/artiklar/2015/11/4/ledare-glom-bitcoin-nu-tar-storbankerna-over/