Mitt syfte med denna blogg

Jag är aktiv på twitter som @Datavetaren och kommenterar och analyserar det mesta som rör Bitcoin. Dessvärre kan utrymmet på twitter vara för koncist för att uttrycka sina tankar och kommenterar om vad som händer, därav bildandet av denna blog.

Denna sajt är uppdelad i två separata bloggar; en "internationell" blogg som är riktad till en internationell publik och är skriven på engelska, och en "svensk" blogg som är skriven på svenska för en svensk publik och som berör händelser i Sverige. Det förhåller sig inte så att de internationella artiklarna är översätta på svenska, utan det är två separata bloggar.

Som ni säkert märkt så är bitcoin en tämligen volatil valuta med kraftiga kursrörelser. Det beror framför allt på två orsaker:

  • Det är en ny ung valuta med liten omsättning.
  • Reglerna i respektive land är inte klarlagda vilket gör markanden mycket osäker. En förändring av reglerna kan ge stor betydelse för hur bitcoin kan användas (eller till och med förbjudas).

Det är min fasta övertygelse att bitcoins fördelar överväger nackdelarna. Självfallet finns det problem med penningtvätt, brottslig verksamhet, och annan "oönskad" verksamhet, men detta gäller även "vanliga" valutor. Bitcoin öppnar dock helt nya möjligheter som vanliga valutor aldrig kommer kunna hantera. Exempelvis:

  • Mikrobetalningar över nätet: Tänk nyhetsartiklar/bilder/videoklipp som kan köpas föra ett par ören styck.
  • Nästan gratis pengaöverföringar för migrantarbetare till deras familjer: Idag betalar de 10 procent (!) i avgifter.
  • Ge möjlighet att effektivt betala och handha konton för de som inte har någon bankrelation (läs Afrika).
  • Få ner kostnaderna för betalningar mellan kund och näringsidkare.
  • Göra det effektivare för bankerna själva att flytta pengar mellan varandra.
  • Tillhandahålla en öppen och gratis infrastruktur för finansiella tjänster.
  • Nya finansiella instrument ovanpå bitcoin-protokollet.

För de som gillar bitcoin, och önskar en positiv syn på valutan med dess revolutionerande kraft så hoppas jag kunna bidra med en klarsynt analys kombinerat med min egen frispråkighet. Min förhoppning är att journalister kan använda denna sajt för att inhämta nödvändig kunskap till kommande artiklar och nyheter.

För det är ingen tvekan att bitcoin befinner sig på det stadiet som internet självt befann sig 1994. På den tiden var det suspekt med www-adresser och epost-adresser; idag är dessa självklarheter. Så småningom kommer detta gälla även bitcoin. Det är först då som majoriteten kommer fråga sig varför det inte kunde inses tidigare. Kanske kan detta förhindras? Vi får väl se.

Datavetaren