"Mobiltelefonen - revolutionen som kom av sig"

Ett stort frågetecken när du läser denna rubrik, eller hur? Men det är precis så rubriksättningen upplevs från DN:s vinklade artikel om bitcoin:

"Bitcoin - revolutionen som kom av sig" som du kan läsa här:

http://www.dn.se/nyheter/sverige/bitcoin-revolutionen-som-kom-av-sig/

I början på 2001 så lade nämligen Flextronics ner (ett filialföretag till Ericssons mobiltelefontillverkning) sin masstillverkning av mobiltelefoner i Sverige.

"Tillverkningen kommer istället ske i låglöneländer i Europa, Asien och Amerika. De arbetstillfällen som berörs i Sverige är därför direkt kopplade till produkttillverkning, vilket är förklaringen till att fabriken i Katrineholm läggs ner helt." (http://www.etn.se/index.php?option=com_content&view=article&id=15424)

DN påpekar korrekt att det är just konkurrensen från Kina som gör att KnCMiner blivit utkonkurrerad, men är det inte lite väl magstarkt att förknippa "bitcoin" med KnCMiner? Bitcoin blir ju inte mindre populärt för att KnCMiner läggs ned. Bitcoin-brytning ("bitcoin mining") är förknippat med extrem konkurrens. Det är inget konstigt alls att företag blir utkonkurrerade på denna marknad, men att ett företag blir utkonkurrerat är väl ingen indikation för att intresset för bitcoin går ner? Det förhåller sig precis tvärtom.

Ett annat problem med DN-artikeln är just framhävande av Mike Hearns "exit." Exempelvis står det:

"Vissa anklagade Mike Hearn för att ha egna intressen i att börja baktala bitcoin, vilket han bestämt tillbakavisade."

För det första framkommer det inte alls vad det var för "egna intressen" det handlar om, t ex att Mike Hearn anslöt sig till företaget R3CEV (ett konglomerat av bankers blockkedja) där Hearns uttalanden har varit en del av företagets R3CEV propagandamaskineri mot bitcoin. Och även om Hearns uttalanden skulle vara sanna (dvs han var opåverkad av R3CEV), så skulle det varit passande att höra den "andra sidans åsikter", som påstås vara en "handfull människor som har kontrollen över bitcoin".

Faktum är att innan Mike Hearn slutade så gjordes ett utbrytarförsök bestående av 3-4 personer (där Hearn ingick), för att få bitcoin att gå i den riktning som Hearn själv ville. Detta utbrytarförsök misslyckades fatalt, då han inte lyckades få en tillräcklig majoritet bakom sig. Och det visar just att det är svårt att ändra bitcoin. En del tolkar det som en nackdel, men det är i själva verket en enorm fördel. Om bitcoin skulle vara lätt att ändra så skulle nämligen den förlora sin viktigaste egenskap "immutabilitet". För värdet av bitcoin är just att ingen enskild kan gå in och ändra på det. Detta för att garantera att transaktioner som görs på nätverket förblir giltiga.

Med det sagt så ska det sägas att det inte är omöjligt att göra ändringar i bitcoin-nätverket. Faktum är att för ett par veckor sedan "röstades" det igenom en ändring med 95% majoritet. Det är ungefär där det ska ligga för att en ändring i protokollet anses vara säker.

För inte så länge sedan var det en alternativ kryptovaluta vid namn Ethereum som gjorde just det som varnades för av "den andra sidan", nämligen att en ändring utan tillräcklig support resulterar i två nya valutor med gemensam historik. "Kaos" är vad som just nu sker för Ethereum, och ingen vet riktigt hur detta slutar. Således illustrerar detta hur viktigt det är att ha tillräcklig konsensus bakom sig. Det vore således på sin plats om DN kanske kunde pratat med företaget Blockstreams representanter (Gregory Maxwell, Adam Back, m.fl) om ett alternativt synsätt än att endast belysa Hearns ståndpunkter. I alla fall om man vill hävda "oberoende journalistik".

Ett annat problem i DN:s artikel är just fokus på bitcoins prisvolatilitet. Det är lite vilseledande att säga att bitcoin varit enormt volatil, när i själva verket volatiliteten lugnat ned sig de senare åren. Faktum är att under vissa perioder så har Japanska Yen och Brittiska Pundet visat sig vara väldigt volatila de också. Under en 6-månadersperiod var bitcoin mindre volatilt än japanska Yen.

Att bitcoin är volatilt beror framför allt på spekulation, och att precis som alla valutor, är beroende av sin omvärld. Blir bitcoin förbjudet i Ryssland? Ja, ena dagen, nej den andra. Marknaden försöker beräkna in bitcoin-priset baserat på alla möjliga framtida scenarion. Men allt eftersom framtiden kristalleras, så minskar prisvolatilteten för bitcoin. Det är helt enkelt naturliga barnsjukdomar, som kommer försvinna på sikt.

På senare tid har jag försökt att förklara bitcoin på ett nytt sätt. Talet om "digital valuta" blir lite vilseledande, och istället har jag börjat säga att "bitcoin är digitalt guld". Liksom guld så delar bitcoin många egenskaper:

  1. Centralbanker kan inte skapa nytt guld.
  2. Stater har svårt att kontrollera guld, och hur det byter ägare.
  3. Guld har ingen "identitetshistorik" (dvs, det är svårt att veta var guld kommer ifrån om det smälts om)
  4. Det finns i en begränsad mängd.
  5. Det är beständigt och beblandar sig inte ofta i kemiska reaktioner.
  6. Det är delbart.

Alla dessa egenskaper har bitcoin också. Men utöver det så har bitcoin några ytterligare egenskaper:

  1. Det digitala guldet kan byta ägare oavsett nationsgränser och avstånd.
  2. En digital guldtransport med digital lastbil kommer fram inom ca 10 minuter för ägarbyte.
  3. Det digitala guldet är programmerbart.
  4. Nya tjänster kan byggas ovanpå det programmerbara digitala guldet.

Visst är guld vackert, men det är inte därför guld har sitt ekonomiska värde, utan det är punkterna 1-6. Av detta skäl så borde bitcoin på sikt vara mer värdefullt än guld.

Så kan det digitala guldet användas någonting annat än knark och ekonomisk brottslighet, för att ställa en raljerande fråga med andemeningen i DN:s artikel?

Svaret på denna fråga är ett rungande ja. För det digitala guldet är bara början på bitcoins resa. I skrivandets stund så pågår intressanta uppgraderingar i bitcoin-nätverket. Dessa uppgraderingar tar tid att genomföra, då stor försiktighet måste tillämpas. När väl dessa uppgraderingar finns på plats så öppnar sig två spännande innovationer med det digitala guldet som bas.

Innovation 1: The Lightning Network. Detta system möjliggör att man kan bygga ett nytt decentraliserat nätverk ovanpå bitcoin vars värde är helt uppbackat av det digitala guldet. Detta nätverk tillhandahåller direktbetalningar mellan personer utan att dessa syns på blockkedjan. Således så finns det ingen begränsning längre på antalet transaktioner per sekund, och det kommer därmed också bli möjligt att ha obegränsat med mikrobetalningar. Betänk vilket värde detta skulle ge journalistiken som har stora problem idag med finansiering. Nu kommer det bli möjligt att göra en betalning på motsvarande 10 öre för att köpa en nyhetsartikel publicerad i ett annat land.

Innovation 2: Sidechains ("sidokedjor"). Det är mycket riskabelt att ändra och lägga till nya förbättringar till bitcoin-systemet. Betänk om det skulle vara möjligt att skapa nya blockkedjor med nya regler, men kunna flytta det digitala guldet till/från dessa utan att riskera förstöra moderkedjan? Detta är tanken bakom dessa s.k. sidokedjor där man kan lägga till nya spännande egenskaper, men fortfarande använda det digitala guldet som garant för sidokedjornas ekonomiska värde.

Bitcoin, det digitala guldet, befinner sig fortfarande i sin barndom, men bakom hörnet hägrar nästa generations innovationer. Poängen med bitcoin, dess oföränderlighet, är en egenskap som är oerhört värdefull, och som utgör hela fundamentet för dess existens. Blockkedjan är bara en liten teknisk egenskap av många som behövs för att hela maskineriet ska fungera. Jag har oerhört svårt att se att bankerna kan "kopiera" tekniken bakom bitcoin, då oföränderligheten ("immutabiliteten") är själva kärnan till varför blockkedjan överhuvudtaget är en värdefull teknik.

DN har, p.g.a. ett svenskt företags fall, dödförklarat bitcoin genom att framhäva citat från personer som inte tror på dess framtid. Möjligen att DN kommer se annorlunda då artiklar betalas med mikrobetalningar i bitcoin och räddar hela finansieringen för tidningen och dess nätverksamhet? När det digitala guldet blir en geopolitisk resurs så kommer det bli intressant att följa utvecklingen. Medan centralbankerna desperat försöker rädda ett fallerande banksystem på skattebetalarnas bekostnad, så kan bitcoin sakta med säkert erbjuda ett tilltalande alternativ. För att inte säga de ca 2 miljarder människor som inte har och kommer aldrig att få bankkonton.

Datavetaren