Bitcoin som framtida valuta

En kommentar till Anders Borg

Anders Borg gör ett försök att misskreditera bitcoin. Han må ha talat med olika experter, men för att förstå varför bitcoin är ett måste som en grund i en publik blockkedja som alla kan delta i så måste man också ha en viss teknisk kunskap. Denna tekniska kunskap tror jag inte Anders Borg har.

Anders Borg: ”Låt mig dra några slutsatser om bitcoin. Den digitala valutan kommer inte att ersätta kronor, euro eller dollar och bitcoin kommer inte att spela någon avgörande roll i det globala finansiella systemet. Om man ska försöka förstå varför ett land skulle överge en valuta måste man förstå pengars grundläggande funktion i ekonomin. En valuta är i praktiken den mest handlade varan i en ekonomi. I stället för att byta äpplen mot päron är det bättre för äppelodlaren att sälja äpplen för kronor och köpa päron. För att en vara ska fungera som valuta måste värdet i förhållande till andra varor vara förutsägbart och stabilt.”

Det första argumentet mot bitcoin anses vara dess volatilitet, dvs prisstabilitet i förhållande till andra valutor. Här skiljer sig inte bitcoin överhuvudtaget inte mot några andra valutor. Prisstabilitet erhålls genom att användare idkar förtroende för valutan. Ingenting annat. Detta gäller samtliga valutor i världen. Prisstabiliteten avgörs av att tillgång och efterfrågan på en valuta är någorlunda matchande, och svenska kronan kan precis som alla andra valutor bli utsatt för spekulation. Faktum är att bitcoin har varit väldigt prisstabil de senaste månaderna. Till och med stabilare än Japanska Yen. Det borde leda åtminstone till viss ödmjukhet och eftertanke.

Anders Borg: ”Betyder det att bitcointekniken inte kommer att spela någon roll framöver? Det är en förhastad slutsats. Bitcoin bygger på att varje transaktion registreras och verifieras i en så kallad blockchain, eller blockkedja. En blockchain utgör lite förenklat ett decentraliserat register för transaktioner utan en centraliserad huvudbok. I praktiken handlar det om ett slags automatisk digital bokföring över transaktioner som verifieras av aktörerna i systemet. Eftersom kontrollen är avgörande och aktörerna är anonyma är det en komplicerad process som ställer stora krav på datakraft.”

Tyvärr verkar det finnas ett stort missförstånd i att använda ”blockkedjetekniken” utan en valuta som fundament. Bitcoin är ett perfekt klockverk där varje komponent är helt avgörande för att klockan ska ticka i evighet. Att försöka separera valutan från blockkedjan leder till flera avgörande problem. Låt mig för klara:

Det är extremt viktigt att förstå att en blockkedja endast kan tala om sanna saker som finns i blockkedjan självt. Om du säger att ett visst digitalt meddelande i blockkedjan representerar en fysisk sak utanför blockkedjan, t ex ”detta är statsobligation med id 1234567”, så krävs det en separat (central) databas vid sidan av blockkedjan som kan verifiera att statsobligationen är äkta. Och då tappar man hela poängen med en decentraliserad blockkedja till att börja med.

Det är därför endast enheter som skapas av blockkedjan självt som kan representera absolut sanning. Genom att följa en kedja av transaktioner så kommer man till slut att hamna på en baspunkt. I bitcoin är denna baspunkt ett nytt mynt, och nya mynt skapas av blockkedjan självt. Således får du ett slutet system där alla meddelanden i blockkedjan självt är absolut sanna. Observera att detta inte betyder att du kan representera samtliga sanningar, bara att endast den information som finns i blockkedjan är sann.

Vilka får dessa nya mynt? Här kommer vi till nästa steg i det perfekt konstruerade Schweiziska uret. De nya mynten tillfaller de som kan styrka blockkedjans integritet, dvs så att historiken om det som varit inte kan förändras. Detta sker medelst ”bevis på arbete” (på engelska proof-of-work) och som belöning får de som lyckas med uppdraget. Här ser vi hur det ekonomiska incitamentet att säkra blockkedjan sker på en fri marknad.

Denna vurm för s.k. ”privata” eller ”kontrollerade” blockkedjor (vilka experimenteras just nu av ett konglomerat av banker), kommer alltid att ha problemet med det senare, nämligen att säkerställa integriteten för nätverket självt. Det beror på att en centraliserad myndighet som skulle ges kontroll för en blockkedja alltid kan bli utsatt för intrångsförsök och därmed påverka integriteten för nätverket självt. Det finns ingen datasäkerhet i världen som kan skydda ett sådant system. Just av den anledningen är integriteten för nätverket i bitcoin inte baserad på några hemligheter. ”Bevis på arbete” är något som inte är hemligt.

Anders Borg: ”I stället för att byta äpplen mot päron är det bättre för äppelodlaren att sälja äpplen för kronor och köpa päron.”

New York Times vill helst ha dollar. Och en läsare i Sverige vill helst betala i kronor. En privat blockkedja kommer aldrig kunna lösa problemet att representera just dollar / kronor digitalt av anledningen ovan. Bitcoin är den enda valutan som kan vara säker nog att hanteras av en blockkedja. Av precis den här anledningen så vore det helt rimligt att internationella transaktioner går via bitcoin då varken köpare eller säljare av en vara kan komma överens om vilken valuta som ska användas. T ex när en svensk läsare vill betala för en artikel i New York Times. Och om fler handlare börjar acceptera bitcoin, så finns det ju ingen anledning att växla dem till den lokala valutan. Och det är precis vad vi börjar bevittna.